Με βασικό γνώμονα ότι δεν υπάρχει η ίδια ποιότητα νερού σε όλη την Ελλάδα, τα Wellness Stores εφαρμόζουν όλα αυτά τα χρόνια την υπηρεσία ανάλυσης νερού που θα πρέπει να γίνεται πριν την τοποθέτηση ενός συστήματος επεξεργασίας νερού.

Τα Wellness Stores σε συνεργασία με πιστοποιημένα ανεξάρτητα εργαστήρια χημικών αναλύσεων νερού, σας παρέχουν την δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας του νερού σας έτσι ώστε να σας προτείνουμε το ποιο ασφαλές σύστημα επεξεργασίας νερού ανάλογα με την περιοχή σας.

Τα δείγματα νερού ελέγχονται στο εργαστήριό μας χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, ανάλογα με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες που πρέπει να προσδιοριστούν.

Βασικά στοιχεία που ελέγχουμε στο δείγμα νερού για να μπορούμε να προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση είναι: τα TDS (Συνολικά στερεά αδιάλυτα), Ολική σκληρότητα (Total Hardness), Ολική Αλκαλικότητα (Total Alkalinity), pH, Μέτρηση σκληρότητας του νερού (ºd), Νιτρικά - Νιτρώδη, Ολικό χλώριο (Total Chlorine) και Χλωρίδια (Chlorides).

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε νερά αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης, προτείνουμε και συστήνουμε κάποια από τα πιστοποιημένα ανεξάρτητα εργαστήρια χημικών αναλύσεων που συνεργαζόμαστε.

Με αυτό τον τρόπο παρέχουμε ακριβής μετρήσεις σε περισσότερους παραμέτρους του νερού, που πρέπει να ελεγχθούν πριν την τοποθέτηση ενός συστήματος επεξεργασίας νερού.