Πιστοποιημένα Προϊόντα από τους κορυφαίους οργανισμούς

Οι πιστοποιήσεις Water Quality Association, NSF, CE, WRAS, ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, TUV και Energy Star είναι μερικές από τις πιστοποιήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα μας με συνεχόμενη εξέλιξη κάθε χρόνο!

Παράλληλα τα προϊόντα μας είναι αναγνωρισμένα από το SCA association και πολλούς άλλους ανεξάρτητους φορείς.

Οι πιστοποιήσεις που συνοδεύουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα Wellness Stores, είναι οι πλέον αυστηρές και απόλυτες με βάση τα διεθνή standards. Για παραπάνω πληροφορίες και διευκρινήσεις ή για να εκτυπώσετε την πιστοποίηση που σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των Wellness Stores είναι πιστοποιημένα και βραβευμένα για την λειτουργία, την αποτελεσματικότητα και τον σχεδιασμό τους.